Thị trường lao động

Tuyển dụng công chức bảo hiểm xã hội 2015: Bảo hiểm xã hội năm 2015

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.Áp dụng quy định mới về tuyển dụng công chức từ 01/5/2015

Hội nghị đã thông qua các Dự thảo Báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức văn phòng BHXH tỉnh năm 2014; Báo cáo công khai tài chính năm 2014, Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua, Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2014 và Tổng hợp tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo bổ sung sửa đổi hệ thống quy chế hoạt động của cơ quan.
heo đó, Thông tư số 03 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Quy định mới nêu rõ về quyết định tuyển dụng và nhận việc, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.
Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.
Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định trên, trong thời hạn 15 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển; trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức.
Người được tuyển dụng vào công chức phải đến nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.
Thông tư cũng quy định rõ thủ tục, trình tự giải quyết trong các trường hợp cụ thể: người trúng tuyển bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển, có từ 2 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau.
So với quy định hiện hành tại Thông tư 13, điểm mới của Thông tư 03 là bổ sung quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật.
Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2015.
Năm 2014, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Đề án Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020; Đề án Chiến lược phát triển Ngành BHXH giai đoạn 2013 – 2020; Nghị quyết số 99/2013/NQ-HĐND thông qua ngày 13/12/2013 về nhiệm vụ năm 2014 và Quyết định số 6037/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An, hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, giảm tỷ lệ nợ đọng tiền thu BHXH, BHYT theo kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đảm bảo cân đối quỹ KCB BHYT. Cụ thể: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 73,9% dân số (cao hơn mức bình quân chung toàn quốc), hoàn thành vượt chỉ tiêu của HĐND giao tại Nghị quyết 99/2013/NQ-HĐND. Tổng thu BHXH, BHYT đạt 102,14% kế hoạch, số nợ BHXH, BHYT giảm 0,64 % so với năm 2013.HXH tỉnh Nghệ An: Hội nghị Công chức, viên chức năm 2015 Hôm qua, ngày 24/02/2015, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức năm 2015. Hội nghị hân hạnh đón tiếp các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Trịnh Bá Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Đào Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An tới dự và phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Lê Trường Giang, Chủ tịch Công đoàn BHXH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đồng tình cao với các Dự thảo Báo cáo đồng thời thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Công chức, viên chức năm 2015. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, Công đoàn BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2015; Chủ tịch các Công đoàn bộ phận đã ký giao ước thi đua với Trưởng các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh ngay tại Hội nghị.
                                                                              Đ.c Đào Thị Thanh Mai phát biểu tại HN
 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An hoan nghênh những kết quả mà Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh đã đạt được trong năm qua, nhất là tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể đoàn viên công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, Công đoàn BHXH tỉnh cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, đề xuất các giải pháp tích cực, hiệu quả để chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, tạo bước đột phá mới trong xây dựng BHXH tỉnh Nghệ An vững mạnh, phát triển bền vững.
Tại Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động công đoàn năm 2014 đã được trao tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh,Giấy khen của Công đoàn cơ sở và Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh.


www.tuyensinhdaihoc.edu.vn