Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng – Cao đẳng ngành điều dưỡng Hà Nội

Tuyển sinh cao đẳng Điều dưỡng – Cao đẳng ngành điều dưỡng Hà Nội,Theo Quyết định số 153/QĐ-TTg/2006 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2020 tỷ lệ phải đạt là 3,5 Điều dưỡng/1Bác sỹ, nghĩa là đến năm 2020, để chăm sóc nâng cao sức khỏe cho nhân dân, nước ta sẽ cần tới khoảng 70.000 Bác sỹ (hiện nay con số này là 58.000) và 245.000 điều dưỡng (hiện nay con số này là 70.000). Trong đó, chúng ta cần có trên 50.000 điều dưỡng trình độ từ đại học trở lên (hiện nay con số này là khoảng 2.000) để làm công tác giảng dạy tại các cơ sở đào tạo điều dưỡng, làm Điều dưỡng trưởng Khoa, Điều dưỡng trưởng bệnh viện, Điều dưỡng trưởng sở, lãnh đạo Bệnh viện, lãnh đạo Sở Y tế và làm các công tác khác như nghiên cứu, quản lý điều dưỡng…

Điều dưỡng: 3 chuyên ngành
Điều dưỡng đa khoa
+Điều dường nhi khoa
+ Điều dưỡng sản khoa
D720501 B B 200Phòng Thanh tra-Khảo thí-KĐCL Khoa Điều Dưỡng ĐH Thành Tây
Khoa Điều dưỡng do ai thành lập?Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH Điều dưỡng hệ CQ.Liên thông CĐ Y Dược năm 2014 tại Hà Nội
Khoa Điều dưỡng được thành lập trên cơ sở hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Thành Tây và Trung Ương Hội Điều Dưỡng Việt Nam.Truyền lửa cho y học cổ truyền (NB) - Khoa Y học cổ truyền
Hội Đông y quận Cầu Giấy (Hà Nội)-Trung cấp Y học cổ truyền
Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ ĐH Điều dưỡng hệ CQ
CĐ Dược Hà Nội tuyển sinh CĐ liên thông năm 2014
chuyển đổi y sỹ y học cổ truyền sang y sỹ đa khoa của Bộ Y tế
Trung Cấp Y học cổ truyền Văn Bằng 2 Chuyển Đổi Từ Ngành Học Khác Tuyển Sinh Năm 2015
Hội Điều dưỡng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tập hợp các tổ chức, cá nhân người Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực thuộc chuyên ngành điều dưỡng và những ngành có liên quan nhằm mục đích: Phát triển ngành điều dưỡng thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên và tham gia đào tạo, phổ biến, ứng dụng và phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, hoà nhập với điều dưỡng các nước trong khu vực và thế giới. Hiện nay, hội có hơn 70.000 hội viên và do bà Vi Nguyệt Hồ - phu nhân cố Giáo sư Tôn Thất Tùng làm Chủ tịch.
Hội Điều dưỡng Việt Nam sẽ cung cấp phần lớn những giảng viên có trình độ chuyên môn cao cho Khoa Điều dưỡng Đại học Thành Tây.

tuyensinhdaihoc.edu.vn