xét tuyển công chức năm 2013: Bộ tài chính

xét tuyển công chức năm 2013: Bộ tài chính:Xét tuyển dụng viên chức của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính,Thông báo xét tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2013

BỘ TÀI CHÍNH

VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

                 _______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ________________________

Số: 82 /TB-CLTC

                 Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v Xét tuyển dụng Viên chức       

Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cần tuyển dụng 06 nghiên cứu viên làm việc tại các Phòng nghiên cứu: Tài chính công, Tài chính Doanh nghiệp, Thị trường tài chính, Nghiên cứu (kinh tế vĩ mô) Tổng hợp, Tài chính Quốc tế.

I. Đối tượng dự tuyển

1.  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức vào Viện Chiến lược và Chính sách tài chính:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

 - Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật tốt.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

II. Các điều kiện cụ thể về tiêu chuẩn văn bằng, chứng chỉ:

- Tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ đúng các ngành: Kinh tế vĩ mô, kinh tế phát triển, kinh tế lượng, tài chính quốc tế, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, tài chính công, tiền tệ - tín dụng tại những nước phát triển thuộc khối OECD và EU (đào tạo bằng Tiếng Anh) hoặc tại những nước nói tiếng Tây Ban Nha (đào tạo bằng tiếng Tây Ban Nha). 

(Thí sinh có Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ đào tạo liên kết trong nước với nước ngoài không thuộc đối tượng tuyển dụng)                       

 - Có chứng chỉ tin học Văn phòng hoặc trình độ A trở lên.

III. Hình thức tuyển dụng:

Hình thức tuyển dụng là xét tuyển:

-         Xét hồ sơ dự tuyển và kết quả học tập.

-         Phỏng vấn.
IV. Hồ sơ:

- Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu số 01 tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

-  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Bản sao Giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (gồm bằng tốt nghiệp Đại học và bằng Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Ba ảnh 3cmx4cm chụp trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; 03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận. Tất cả hồ sơ đựng trong phong bì cỡ: 25cmx32cm (ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ);

* Đối với thí sinh mới tốt nghiệp có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học nhưng chưa được cấp bằng tốt nghiệp có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp để tham gia đăng ký nộp hồ sơ và tham gia dự tuyển, khi trúng tuyển và nhận quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải xuất trình bằng tốt nghiệp theo quy định, nếu không xuất trình được bằng tốt nghiệp theo quy định thì quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ.
 V. Tiếp nhận hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h - 17h00 trong ngày làm việc, kể từ ngày 01/07/2013 đến ngày 03/07/2013.

   Người dự tuyển nếu gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì thời gian nộp hồ sơ là ngày theo dấu bưu điện.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính Tài vụ, Trụ sở Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Số 6 Phan Huy Chú - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 04.222.040.22; Fax: 04.222.040.20

3. Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia kỳ xét tuyển; thời gian tổ chức phỏng vấn; danh sách thí sinh trúng tuyển sẽ thông báo trên trang website của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn  và của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính http://nif.mof.gov.vn.

Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

  • 25/05/2013 12:00
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét