chỉ tiêu tuyển sinh 2014 Đại học Tây Nguyên

chỉ tiêu tuyển sinh 2014 Đại học Tây Nguyên,Thông tin tuyển sinh 2014 trường Đại học Tây Nguyên: Trường Đại học Tây Nguyên vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào trường; Theo đó, năm trường sẽ tuyển 3.200 chỉ tiêu, bằng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.

Thông tin tuyển sinh 2014 trường Đại học Tây Nguyên

Ngày 13-2, ĐH Tây Nguyên đã công bố tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường năm 2014 là 3.200. Năm 2014 Trường ĐH Tây Nguyên sẽ tuyển sinh 32 ngành bậc đại học 2.800 chỉ tiêu và 8 ngành bậc CĐ với 40 chỉ tiêu.

Cụ thể các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu của ĐH Tây Nguyên như sau:

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Khối thi

Tổng
Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

2.800

Giáo dục mầm non

 

D140201

M

50

Giáo dục tiểu học
- Gồm 2 chuyên ngành:

 

D140202

 

 

+ Giáo dục tiểu học

 

 

A, C

50

+ Giáo dục tiểu học - tiếng J'rai

 

 

A, D1

50

Giáo dục thể chất

 

D140206

T

50

Sư phạm toán học

 

D140209

A

50

Sư phạm vật lý

 

D140211

A

50

Sư phạm hóa học

 

D140212

A

50

Sư phạm sinh học

 

D140213

B

50

Công nghệ thông tin

 

D480201

A

80

Sư phạm ngữ văn

 

D140217

C

50

Sư phạm tiếng Anh

 

D140231

D1

50

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

D1

70

Sinh học

 

D420101

B

75

Văn học

 

D220330

C

70

Triết học

 

D220301

A, C, D1

50

Giáo dục chính trị

 

D140205

C

70

Quản trị Kinh doanh
- Gồm 3 chuyên ngành:
+ Quản trị kinh doanh
+ Quản trị kinh doanh thương mại
+ Quản trị kinh doanh bất động sản

 

D340101

A, D1

240

Tài chính - ngân hàng

 

D340201

A, D1

85

Kế toán
- Gồm 2 chuyên ngành:
+ Kế toán
+ Kế toán - kiểm toán

 

D340301

A, D1

170

Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

A

70

Công nghệ sau thu hoạch

 

D540104

A, B

70

Chăn nuôi

 

D620105

B

90

Thú y

 

D640101

B

90

Khoa học cây trồng

 

D620110

B

90

Bảo vệ thực vật

 

D620112

B

70

Lâm sinh

 

D620205

B

90

Quản lý tài nguyên rừng

 

D620211

B

80

Quản lý đất đai

 

D850103

A

120

Y đa khoa

 

D720101

B

350

Điều dưỡng

 

D720501

B

80

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

D510406

A

80

Công nghệ sinh học

 

D420201

B

80

Kinh tế

 

D310101

A, D1

80

Các ngành đào tạo cao đẳng

400

Quản trị kinh doanh

 

C340101

A, D1

50

Tài chính - ngân hàng

 

C340201

A, D1

50

Kế toán

 

C340301

A, D1

50

Chăn nuôi

 

C620105

B

50

Khoa học cây trồng

 

C620110

B

50

Lâm sinh

 

C620205

B

50

Quản lý tài nguyên rừng

 

C620211

B

50

Quản lý đất đai

 

C850103

A

50

Thông tin tuyển sinh 2013 trường Đại học Tây Nguyên

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

2.600

- Giáo dục Tiểu học

D140202

A, C

60

- Giáo dục Tiểu học - Tiếng J’Rai

D140202

C, D1

60

- Sư phạm Toán học

D140209

A

60

- Sư phạm Vật lý

D140211

A

60

- Sư phạm Hóa học

D140212

A

60

- Triết học

D220301

A, C, D1

50

- Quản trị Kinh doanh

D340101

A, D1

150

- Tài chính-Ngân hàng

D340201

A, D1

75

- Kế toán

D340301

A, D1

210

- Công nghệ thông tin

D480201

A

70

- Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A, B

60

- Kinh tế Nông nghiệp

D620115

A, D1

60

- Quản lý đất đai

D850103

A

100

- Sư phạm Sinh học

D140213

B

60

- Sinh học

D420101

B

60

- Chăn nuôi (chăn nuôi thú y)

D620105

B

80

- Khoa học cây trồng

D620110

B

65

- Bảo vệ thực vật

D620112

B

65

- Lâm sinh

D620205

B

70

- Quản lý tài nguyên và môi trường

D620211

B

80

- Thú Y

D640101

B

60

- Y đa khoa

D720101

B

300

- Điều dưỡng

D720501

B

70

- Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

60

- Văn học

D220330

C

60

- Giáo dục chính trị

D310205

C

60

- Sư phạm Tiếng Anh

D140231

D

60

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D

60

- Giáo dục Mầm non

D140201

M

65

- Giáo dục thể chất

D140206

T

70

- Công nghệ Sinh học

D420201

B

60

- Công nghệ kỹ thuật Môi trường

D510406

A

60

- Kinh tế

D310101

A, D1

60

Các ngành đào tạo cao đẳng:

600

- Quản trị kinh doanh

C340101

A

85

- Tài chính - Ngân hàng

C340201

A

85

- Kế toán

C340301

A

85

- Quản lý đất đai

C850103

A

85

- Chăn nuôi (chăn nuôi thú y)

C620105

B

60

- Khoa học cây trồng

C620110

B

60

- Lâm sinh

C620205

B

60

- Quản lý tài nguyên và Môi trường

C620211

B

80

- Trường ĐH Tây Nguyên tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Điểm xét tuyển theo ngành.

- Bậc độ cao đẳng:  nhà trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi tuyển sinh đợt 1, đợt 2 năm 2013 của những thí sinh đã dự thi vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Thí sinh thi khối T phải có sức khỏe tốt, không bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp; nam cao từ 1,65m, nặng 45kg; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.


  • 07/03/2014 12:00