tuyển dụng viên chức năm 2015 tại hà nội

Sở Công thương Hà Nội thông báo tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015,Thi Tuyển Công chức Nhà Nước - Hà Nội - Tổ chức Chính

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2015, Sở Nội vụ hướng dẫn việc thông báo chỉ tiêu thi tuyển, thu nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2015 như sau:


  • 23/01/2015 12:00
  • www.tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét