Điểm chuẩn 2012: Trường CĐ Xây dựng số 1

Điểm chuẩn 2011: Trường CĐ Xây dựng số 1

Tên ngành, chuyên ngành học

ngành

Khối

thi

 

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển NV1

Số thí sinh trúng tuyển NV1

Đạt tỉ lệ (%)

- Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

01

A

600

11,5

170

28,33

- Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước

02

A

50

10

0

0

- Quản lí xây dựng

03

A

100

11

45

45

- Kế toán

04

A

150

10

36

24

- Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng

05

A

50

10

13

26

- Công nghệ kĩ thuật xây dựng

06

A

50

11

22

44

- Quản trị kinh doanh

07

A

50

10

3

6

- Tài chính - Ngân hàng

08

A

50

10

4

8

TỔNG

 

 

1100

 

293