Điểm chuẩn 2012: CĐSP Hà Nội, CĐSP Trung ương

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

GIÁO DỤC MẦM NON

C140201

M

250

18

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT

C140203

M

50

13

GIÁO DỤC CÔNG DÂN

C140204

C

50

12

D

SƯ PHẠM TIN HỌC

C140210

A, A1

50

10

B

11

SƯ PHẠM KỸ THUẬT

CÔNG NGHIỆP

C140214

A, A1

50

10

B

11

D

10.5

SƯ PHẠM ÂM NHẠC

C140221

N

30

19

(Đã tính hệ số)

SƯ PHẠM MỸ THUẬT

C140222

H

30

21

(Đã tính hệ số)

THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

C210104

H

30

26

(Đã tính hệ số)

THIẾT KẾ THỜI TRANG

C210404

H

30

21

(Đã tính hệ số)

VIỆTNAMHỌC

C220113

C

60

15

D

14

QUẢN LÝ VĂN HÓA

C220342

C

60

14

D

12

KHOA HỌC THƯ VIỆN

C320202

C

50

11.5

D

10.5

LƯU TRỮ HỌC

C320303

C

50

11.5

D

10.5

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ

C340405

A, A1

50

10

B

11

D

10.5

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

C340406

C

120

17

D

14

THƯ KÍ VĂN PHÒNG

C340407

C

60

15

D

14.5

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

C480201

A, A1

50

10

B

11

D

11

CÔNG NGHỆ

THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

C510504

A, A1

50

10

B

11

D

10.5

CÔNG TÁC XÃ HỘI

C810501

C

50

15

D

14

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu NV2

Điểm xét NV2

Nguồn tuyển

Kế toán

C340301

A

114

≥ điểm sàn 2012

A,A1,D

Công nghệ Kỹ thuật XD

C510103

A

88

≥ điểm sàn 2012

A,V

Công nghệ Kỹ thuật điện

C510301

A

73

≥ điểm sàn 2012

A

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

A

18

≥ điểm sàn 2012

A,A1

Quản trị kinh doanh

C340101

A

65

≥ điểm sàn 2012

A,A1,D

Tài chính ngân hàng

C340201

A

79

≥ điểm sàn 2012

A,A1,D

*****