Điểm chuẩn 2012: ĐH Dầu khí, ĐH Tài nguyên & MT, ĐHSP TDTT HN

ĐẠI HỌC DẦU KHÍ

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

NV1

Chỉ têu xét

NV2

Điểm xét

NV2

1

D520501

Kỹ thuật địa chất (Địa chất Dầu khí, Địa vật lý Dầu khí)

20,0

20

21,0

2

D520604

Kỹ thuật Dầu khí

20,0

21,0

3

D520301

Kỹ thuật Hóa dầu

20,0

21,0

Điểm trên áp dụng cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3( KV3). Mức chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1.0 điểm và giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

Xét tuyển NV2:

Thí sinh có tổng điểm thi khối A lớn hơn điểm chuẩn của trường (>= 21 điểm) được quyền nộp hồ sơ xét tuyển NV2 vào trường. Thời gian nhận hồ sơ  NV2 từ 10-25.8.2012.

*****

 ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Điểm chuẩn 2012

Ngành đào tạo

Mã ngành

A, A1

B

D1

Các ngành đào tạo trình độ Đại học

- Khí tượng học

D440221

13,0

14,0

13,5

- Thủy văn

D440224

13,0

14,0

13,5

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

D510406

15,0

18,0

-

- Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ

D520503

13,0

14,0

-

- Quản lý đất đai

D850103

15,0

18,0

-

- Công nghệ thông tin

D480201

13,0

-

13,5

- Kế toán

D340301

14,5

15,0

- Quản lý tài nguyên môi trường

D850101

13,0

14,0

13,5

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

- Tin học ứng dụng

C480202

10,0

-

10,5

- Khí tượng học

C440221

10,0

11,0

10,5

- Thủy văn

C440224

10,0

11,0

-

- Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

10,0

11,0

-

- Quản lý đất đai

C850103

10,0

11,0

10,5

- Kế toán

C340301

10,0

-

10,5

- Quản trị kinh doanh

C340101

10,0

-

10,5

- Tài chính ngân hàng

C340201

10,0

-

10,5

- Hệ thống thông tin

C480104

10,0

-

10,5

- Công nghệ thông tin

C480201

10,0

-

10,5

- Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

10,0

11,0

-

- Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

10,0

11,0

-

Lưu ý: Điểm trên áp dụng cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3( KV3). Mức chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1.0 điểm và giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0,5 điểm.

*****

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI

Bậc Đại học:

- Điểm trúng tuyển: 20,0 điểm

- Tổng số thí sinh trúng tuyển: 618

Bậc Cao đẳng:

- Điểm trúng tuyển: 17,5 điểm.

- Tổng số thí sinh trúng tuyển: 198

Điểm trên áp dụng cho học sinh phổ thông thuộc khu vực 3( KV3). Mức chênh lệch giữa các nhóm đối tượng là 1.0 điểm và giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0,5 điểm.