Điểm chuẩn 2012: ĐH GTVT, ĐH Dược Hà Nội

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (GHA)

Khối thi: khối A

 

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HỌC SINH PHỔ THÔNG

16,0

15,5

15,0

14,5

ƯU TIÊN 2 (Đối tượng 5-7

15,0

14,5

14,0

13,5

ỬU TIÊN 1 (Đối tượng 1-4)

14,0

13,5

13,0

12,5

 

ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI  – CƠ SỞ 2 (GSA)

ĐỐI TƯỢNG

KHU VỰC

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Học sinh phổ thông

13.0

12.5

12.0

11.5

Nhóm ưu tiên 2
(Đối tượng 05-07)

12.0

11.5

11.0

10.5

Nhóm ưu tiên 1
(Đối tượng 01-04)

10.0

10.5

10.0

9.5

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT HUNG

Điểm trúng tuyến vào trường năm 2012:

Khối

Điểm trúng tuyển

Hệ Đại học

Hệ Cao đẳng

A

13,0 điểm

10,0 điểm

A1

13,0 điểm

10,0 điểm

D

13,5 điểm

10,5 điểm

*****

ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI


Khối thi: khối A.

 

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cộng

HSPT

Điểm trúng tuyển

24.0

23.5

23.0

22.5

Số người đạt ĐTT

53

158

302

75

588

UT2

Điểm trúng tuyển

23.0

22.5

22.0

21.5

Số người đạt ĐTT

2

4

14

8

28

UT1

Điểm trúng tuyển

22.0

21.5

21.0

20.5

Số người đạt ĐTT

1

3

6

10

Tổng số người đạt điểm trúng tuyển

56

165

316

89

626