Điểm chuẩn 2012: ĐH Tài chính Ngân hàng

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Hệ Đại học chính quy:

Khối A: 13,0 điểm;  Khối A1: 13,0 điểm;  Khối D1: 13,5 điểm.

Hệ Cao đẳng chính quy, xét tuyển theo điểm thi Đại học và điểm thi Cao đẳng với điểm sàn:  Khối A: 10,0 điểm;  Khối A1: 10,0 điểm; Khối D1: 10,5 điểm.

Ghi chú: Với thí sinh dự thi Cao đẳng ở các trường khác cũng như dự thi Đại học tại trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội nhưng ghi nguyện vọng học Cao đẳng chính quy của ĐH Tài chính-Ngân hàng Hà Nội thì điểm trúng tuyển Cao đẳng của Trường bằng với điểm sàn xét tuyển Cao đẳng kể trên

Chỉ tiêu xét tuyển hệ Đại học chính quy của trường: 500, hệ Cao đẳng chính quy: 250.

Thời hạn xét tuyển: từ 21/08/2012 – 30/08/2012.

ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm chuẩn, điểm NV2 năm 2012 như sau:

Đối với hệ đại học nguyện vọng 1 (NV1):

-  Khối  A, A1 và khối V từ 13 điểm trở lên;

-  Khối C từ 14,5 điểm trở lên;

-  Khối D1 từ 13,5 điểm trở lên;

Đối với hệ cao đẳng chính quy năm 2012 kể cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực:

Trường lấy kết quả thi đại học vào trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để xét tuyển hệ cao đẳng và lấy diểm chuẩn như sau:

-  Các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử; Kỹ thuật công trình xây dựng khối A từ 10 điểm trở lên.

-  Các ngành còn lại từ 12 điểm trở lên.

Điều kiện và hồ sơ xét tuyển NV2 đối với hệ đại học chính quy:

-  Chỉ tiêu NV2: 2000

-  Điểm nhận hồ sơ xét tuyển: Bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Khối A, A1 và khối V: từ 13 điểm trở lên,

+ Khối C: từ 14,5 điểm trở lên,

+ Khối D1: từ 13,5 điểm trở lên.

Điểm nhận đơn xét tuyển trên gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Ưu tiên cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điên tử; Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử;  Kỹ thuật công trình xây dựng; Thương mại; Tiếng Anh; Tiếng Trung.

-  Hồ sơ ĐKXT: Giấy chứng nhận kết quả có chữ ký, dấu đỏ của trường dự thi hoặc Giấy chứng nhận kết quả phôtô công chứng và 2 phong bì dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

-  Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ 15 tháng 8 năm 2012.

*****