Điểm chuẩn 2012: ĐH Thành Tây

ĐẠI HỌC THÀNH TÂY:
Năm 2012, Trường ĐH Thành Tây tuyển 1000 chỉ tiêu hệ ĐH và 400 chỉ tiêu hệ CĐ. Trường xác định điểm trúng tuyển như sau:
* Hệ Đại học:
- Khối A/A1=13,0 điểm; Khối B=14,0 điểm, Khối D=13,5 điểm; Khối V=10 điểm
* Hệ Cao đẳng
- Khối A/A1=10,0 điểm; Khối B=11,0 điểm, Khối D=10,5 điểm; Khối V=7 điểm
* Kết quả 3 mô  thi không nhân hệ số, không có môn nào bị điểm 0.
* Mức điểm chênh lệch trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,5 điểm.
* Thí sinh đạt các mức điểm trên, đăng ký và nhập học tại ĐH Thành Tây sẽ được miễn 01 tháng học phí đầu tiên.