Điểm chuẩn 2012: Học viện Tài chính

Điểm chuẩn 2012: HV Tài chính, ĐH Mỹ thuật VN, ĐH Mỹ thuật CN, ĐH Nội vụ

 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Điểm sàn trúng tuyển vào Học viện Tài chính: 19.0 điểm.
Điểm trúng tuyển vào các ngành cụ thể như sau:

Ngành

Khối

Điểm

- Ngành Tài chính - Ngân hàng

D340201

A

19.0

- Ngành Kế toán

D340301

21.0

- Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

19.0

- Ngành Hệ thống thông tin quản lý

D340405

19.0

- Ngành Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

27.5

(Anh văn nhân hệ số 2)

- Riêng số thí sinh đăng ký vào ngành Kế toán đạt từ 19.0 đến 20.5 điểm được điều chuyển ngẫu nhiên sang các ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh và Hệ thống thông tin quản lý của Học viện.

- Điểm trên áp dụng với với thí sinh KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 (một) điểm, khu vực liền kề là 0,5 (nửa) điểm.

*****

ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam công bố điểm chuẩn vào trường năm 2012 như sau:

NGÀNH HỘI HOẠ: 32,0 điểm

NGÀNH ĐỒ HỌA: 25,5 điểm

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: 25,0 điểm

NGÀNH ĐIÊU KHẮC: 31,0 điểm

NGÀNH SƯ­ PHẠM MỸ THUẬT: 25,0 điểm

*****

ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Khối thi: H- Thi 3 môn: Văn, Bố cục màu, Hình họa

Môn nhân hệ số: Bố cục màu(M2), Hình họa (M3)- Hệ số: 2

Điểm trúng tuyển năm 2012: 

Điểm trúng tuyển

ƯU TIÊN

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Ngành Trang trí nội ngoại thất

HS phổ thông

35

34.5

34

33.5

Ưu tiên 2

34

33.5

33

32.5

Ưu tiên 1

33

32.5

32

31.5

Ngành Đồ họa

HS phổ thông

34.5

34

33.5

33

Ưu tiên 2

33.5

33

32.5

32

Ưu tiên 1

32.5

32

31.5

31

Ngành Thời trang

HS phổ thông

34

33.5

33

32.5

Ưu tiên 2

33

32.5

32

31.5

Ưu tiên 1

32

31.5

31

30.5

Ngành Hội họa, Điêu khắc, Gốm. Thiết kế công nghiệp

HS phổ thông

33.5

33

32.5

32

Ưu tiên 2

32.5

32

31.5

31

Ưu tiên 1

31.5

31

30.5

30

  

*****

ĐẠI HỌC NỘI VỤ

Điểm trúng tuyển bậc ĐẠI HỌC năm 2012:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối C

Khối D1

Cơ sở tại Hà Nội:

- Khoa học thư viện

D320202

14,5

13,5

- Quản trị văn phòng

D340406

15,5

14,5

- Lưu trữ học

D320303

14,5

13,5

- Quản trị nhân lực

D340404

15,5

14,5

Cơ sở tại Quảng Nam - Đà Nẵng

- Quản trị văn phòng

D340406

14,5

13,5

- Quản trị nhân lực

D340404

14,5

13,5

 

 ĐH Thương mại
Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3

Mã ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Điểm trúng

tuyển

Bậc Đại học

D310101

Kinh tế

Kinh tế thương mại

20,0

D340301

Kế toán

Kế toán tài chính DN thương mại

18,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp th­ương mại

18,0

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh tổng hợp

18,0

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị th­ương mại điện tử

17,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch

17,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe

17,5

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương hiệu

17,5

D340120

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

19,5

D340115

Marketing

Marketing thương mại

18,0

D340404

Quản trị nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực thương mại

17,5

D380107

Luật kinh tế

Luật thương mại

19,5

D340201

Tài chính - Ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng th­ương mại

17,5

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

17,5

D220201

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thư­ơng mại (điểm t.Anh x 2)

27,5

Bậc Cao đẳng

C340101

Quản trị kinh doanh

Kinh doanh khách sạn – du lịch

10,0

C340115

Marketing

Marketing

10,0

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối t­ượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,5 điểm

Nhà trường gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện; Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh đạt kết quả thi không thấp hơn điểm sàn với hệ cao đẳng; Phiếu báo điểm cho các thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn hệ cao đẳng qua các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Đối với thí sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại trường Đại học Thương mại sẽ đến nhận các giấy báo trên tại Phòng Đào tạo của Trường (mang theo Thẻ dự thi và CMTND). Lưu ý: Các Giấy báo trên chỉ cấp 01 lần, thí sinh bảo quản cẩn thận và cân nhắc khi sử dụng.

Thí sinh đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã đăng ký khi dự thi phải đăng ký lại ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu (Theo bảng thống kê dưới đây) để được nhập học chính thức. Thí sinh được đăng ký 2 ngành học theo thứ tự ưu tiên 1 (ƯT1) và ưu tiên 2 (ƯT2). Nhà trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc: Xét ƯT1 trước tiếp đến ƯT2; Xét từ điểm cao đến điểm thấp đến khi đủ chỉ tiêu theo từng chuyên ngành đào tạo. Thí sinh không trúng tuyển theo hai nguyên vọng ƯT1, ƯT2 sẽ được Trường bố trí vào các ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu.

Các ngành, chuyên ngành còn tuyển của trường:

Mã ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Chỉ tiêu còn tuyển

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị th­ương mại điện tử

113

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị doanh nghiệp khách sạn, du lịch

52

D340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị thương hiệu

227

D340201

Tài chính ngân hàng

Tài chính-Ngân hàng th­ương mại

104

D340404

Quản trị nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực thương mại

109

D340405

Hệ thống thông tin quản lý

Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại

169

D380107

Luật kinh tế

Luật thương mại

109

D340120

Kinh doanh quốc tế

Thương mại quốc tế

72