Năm 2013: Điểm chuẩn NV1 & Xét NV bổ sung – KV miền Nam

Năm 2013: Điểm chuẩn NV1 & Xét NV bổ sung – KV miền Nam:Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng

Điểm chuẩn NV1 & Xét NV bổ sung – KV miền Nam

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (*)
Trường Đại học Bình Dương (*)
Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Trường Đại học Dân lập Cửu Long (*)
Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng (*)
Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (*)
Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (*)
Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (*)
Trường Đại học Tân Tạo (*)
Trường Đại học Tây Đô (*)
Trường Đại học Võ Trường Toản (*)
Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Trường Đại học An Giang
Trường Đại học Bạc Liêu
Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
Trường Đại học Đồng Nai
Trường Đại học Đồng Tháp
Trường Đại học Thủ Dầu Một
Trường Đại học Tiền Giang
Trường Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


Điểm chuẩn NV1 & Xét NV bổ sung  Hê%3ḅ CĐ– KV miền Nam

Trường Cao đẳng Bến Tre
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau
  
Trường Cao đẳng Cần Thơ
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
  
Trương Cao đẳng Sư phạm Long An  
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long
 
 
 Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau
  
Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
  
Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu
  
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
  
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
  
Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp
  
Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang
  
Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang
 
 Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
  
Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su
  
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu
  
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
  
Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp
 
 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
  
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang
  
Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
 
 Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long
  
Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
  
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ
 
 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang
  
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
  
Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai
 
 Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
  
Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long


  • 15/11/2013 12:00
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét