Điểm chuẩn 2012: Trường ĐH Dược Hà Nội

ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Khối thi: khối A.

 

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

Cộng

HSPT

Điểm trúng tuyển

24.0

23.5

23.0

22.5

 

Số người đạt ĐTT

53

158

302

75

588

UT2

Điểm trúng tuyển

23.0

22.5

22.0

21.5

 

Số người đạt ĐTT

2

4

14

8

28

UT1

Điểm trúng tuyển

22.0

21.5

21.0

20.5

 

Số người đạt ĐTT

1

3

 

6

10

Tổng số người đạt điểm trúng tuyển

56

165

316

89

626

 

ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI (MàGSA)

Khối thi: khối A

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

HỌC SINH PHỔ THÔNG

16,0

15,5

15,0

14,5

ƯU TIÊN 2 (Đối tượng 5-7

15,0

14,5

14,0

13,5

ỬU TIÊN 1 (Đối tượng 1-4)

14,0

13,5

13,0

12,5