Điểm chuẩn 2012: Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

Điểm chuẩn Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp năm 2012:

Căn cứ quyêt định mức điểm sàn đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo;

Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển NV1 đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 của trường.

Ngày 14/8/2012 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đã họp và quyết định điểm trúng tuyển NV1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012 tại hai cơ sở của Trường đối với học sinh phổ thông khu vực 3 như sau:

Đại học kinh tế kỹ thuật Công nghiệp xét tuyển NV1 kết quả thi ĐH  cao nhất là 15 điểm ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng. Học viện Quản lý giáo dục cao nhất ( khối C ), ngành Quản lý giáo dục với 16,5 điểm.

Mức điểm chuẩn, điểm sàn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm