Nhóm ngành Pháp lý – Thư ký – Hành chính văn thư

nhóm ngành Pháp lý - Thư ký - Hành chính - Văn thư (Hệ TCCN tại TP.HCM)Dưới đây là danh sách các trường có tuyển sinh hệ TCCN các ngành thuộc nhóm ngành Pháp lý - Thư ký – Hành chính – Văn thư tại TP.Hồ Chí Minh:


Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á  (*)

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn (*)

- Pháp lý

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Vạn Tường (*)

- Thư ký văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Tp Hồ Chí Minh

- Hành chính văn thư

- Pháp lý

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương

- Hành chính văn phòng

- Hành chính văn thư

- Lưu trữ

- Thư ký

- Thông tin thư viện

- Văn thư Lưu trữ

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

- Thư viện - Thông tin

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt

- Thư ký  văn phòng 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

- Quản trị văn phòng

- Luật

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

- Thư ký văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

- Hệ thống văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hoa Sen

- Thư ký văn phòng (chuyên ngành Thư ký văn phòng, Thư ký y khoa)

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

- Thư ký

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

- Luật

 

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á  

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

- Pháp lý

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Vạn Tường

- Thư ký văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Tp Hồ Chí Minh

- Hành chính văn thư

- Pháp lý

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (*)

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương

- Hành chính văn phòng

- Hành chính văn thư

- Lưu trữ

- Thư ký

- Thông tin thư viện

- Văn thư Lưu trữ

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

- Thư viện - Thông tin

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt

- Thư ký  văn phòng 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

- Quản trị văn phòng

- Luật

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

- Thư ký văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

- Hệ thống văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hoa Sen

- Thư ký văn phòng (chuyên ngành Thư ký văn phòng, Thư ký y khoa)

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

- Thư ký

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

- Luật

 

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Sài Gòn

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á  

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

- Pháp lý

Trường Trung cấp tư thục Kinh tế Kỹ thuật Tân Việt

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Vạn Tường

- Thư ký văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Cán bộ Tp Hồ Chí Minh

- Hành chính văn thư

- Pháp lý

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

- Thư ký văn phòng

Trường Trung cấp Văn thư lưu trữ Trung ương

- Hành chính văn phòng

- Hành chính văn thư

- Lưu trữ

- Thư ký

- Thông tin thư viện

- Văn thư Lưu trữ

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

- Thư viện - Thông tin

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bách Việt

- Thư ký  văn phòng 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam

- Quản trị văn phòng

- Luật

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

- Thư ký văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

- Hệ thống văn phòng

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Hoa Sen

- Thư ký văn phòng (chuyên ngành Thư ký văn phòng, Thư ký y khoa)

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

- Thư ký

Hệ Trung cấp trong Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

- Luật

 

  • 07/07/2013 12:00
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét