Điểm chuẩn 2012: Trường Đại học Luật Hà Nội

TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI

-          Khối A: 18,0 điểm

-          Khối C: 21,5 điểm

-          Khối D: 20,0 điểm

Trường ĐH Luật HN không xét NV2

 

***

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG

-          Khối A:   18,0 điểm.

-          Khối A1: 17,0 điểm.

-          Khối V:

          + Ngành Kiến trúc: 24,5 (Toán hệ số 1,5, Vẽ MT hệ số 1,5)

          + Ngành Quy hoạch: 16,5 điểm;

Trường ĐH Xây dựng sẽ phân ngành cho thí sinh khối A ngay từ năm thứ nhất căn cứ vào điểm thi và nguyện vọng đăng ký của thí sinh.