Điểm chuẩn 2012: Viện ĐH Mở Hà Nội

 Viện ĐH Mở Hà Nội

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn

Số TS trúng tuyển

Còn gọi đợt 2

Ghi chú

- Công nghệ thông tin

D480201

A,A1

13,080

155

 

- Công nghệ KT điện tử, truyền thông

D510302

A

13,0

30

180

- Công nghệ sinh học

D420201

B

14,0

297

80

- Kế toán

D340301

D1

17,0

108

-

- Quản trị kinh doanh

D340101

D1

16,0

189

-

- QTKD (Du lịch – Khách sạn)

D340101

D1

18,0112

 

40

- QTKD (Hướng dẫn du lịch)

D340101

D1

18,021

 

50

- Tài chính - Ngân hàng

D340201

A

15,0

54

30

- Tài chính - Ngân hàng

D340201

D1

15,5137

 

20

- Luật kinh tế

D380107

A

13,0

93

100

- Luật Quốc tế

D370108

A

13,0

4

50

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

19,020

216

 

- Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1

18,0

99

60

- Kiến trúc

D580102

V

22.5

60

 10

Chưa xét

- Thiết kế công nghiệp.  

D210402

H

33.5

132

25 

Tổng số

1515

710

Xét tuyển NV2:

Viện ĐH Mở xét tuyển 710 chỉ tiêu cho các ngành như bảng trên. Điểm sàn nhận hồ sơ bằng điểm trúng tuyển NV1.

Phương thức xét tuyển: Căn cứ điểm thi (tính cả ưu tiên đối tương, khu vực) nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu.

Hồ sơ xét tuyển: + Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi ĐH 2012 + Phong bì dãn sẵn tem và ghi địa chỉ người nhận + Lệ phí 15.000đ.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 21/8/2012 đến 17h00 ngày 26/8/2012.

Địa chỉ: Phòng đào tạo – Viện ĐH Mở Hà Nội, Phòng A13, phố Nguyễn Hiền, P. Bách khoa, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04.38682299 - 38694821

 ĐH Mở TPHCM

1. Hệ Đào tạo Đại học:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn VN1

Điểm xét NV2

- Khoa học máy tính

D480101

A, A1,D1

15,0

15,5

- CNKT công trình XD

D580201

A, A1

14,5

15,0

- Công nghệ sinh học

D420201

A A1,B

14,0

14,5

- Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

16,0

16,5

- Kinh tế

D310101

A,A1,D1

15,0

15,5

- Tài chính Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

16,5

17,0

- Kế toán

D340301

A,A1,D1

16,0

16,5

- Hệ thống thông tin quản lý

D340405

A,A1,D1

14,5

15,0

- Luật kinh tế

D380107

A,A1,D1

16,0

16,5

C

17,5

18,0

- Đông Nam Á học

D220214

A,A1

13,0

B

14,0

C

14,5

D1,D4,D6

13,5

- Xã hội học

D310301

A,A1

13,0

13,5

B

14,0

14,5

C

14,5

15,0

D1,D4,D6

13,5

14,0

- Công tác Xã hội

D760101

A,A1

13,0

13,5

B

14,0

14,5

C

14,5

15,0

D1,D4,D6

13,5

14,0

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

20,5

- Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1,D4

13,5

14,0

- Ngôn ngữ Nhật

D220209

D1,D4,D6

15,0

 - Tổng chỉ tiêu xét NV2 hệ Đại học: 1.000 chỉ tiêu

2. Hệ Cao đẳng:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn VN1

Điểm xét NV2

- Khoa học máy tính

C480101

A,A1

10,0

10,0

D1

10,5

10,5

- Công tác Xã hội

C760101

A,A1

10,0

10,0

B

11,0

11,0

C

11,5

11,5

D1,D4,D6

10,5

10,5

 - Tổng chỉ tiêu xét NV2 hệ Cao đẳng: 150 chỉ tiêu

Hồ sơ xét tuyển NV2: Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi ĐH 2012

Thời gian nhận hồ sơ: từ 27/8 đến 28/9/2012

Nơi nhận hồ sơ NV2: Phòng QL đào tạo - ĐH Mở TPHCM, 97, Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM