Điểm chuẩn 2012:Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội

KHOA LUẬT – ĐHQG HN

Điểm trúng tuyển áp dụng với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm chuẩn

1

Luật học

D380101

220

A

18,0

A1

18,0

C

18,5

D1

18,5

D3

18,5

2

Luật kinh doanh

D380109

80

A

19,5

A1

19,5

D1

21,0

D3

21,0

 


KHOA Y DƯỢC – ĐHQG HN

Điểm trúng tuyển áp dụng với đối tượng HSPT, khu vực 3 (KV3). Các khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm, các nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm.

TT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

Khối thi

Điểm chuẩn

1

Y đa khoa

D720101

50

B

23,5

2

Dược học

D720401

50

A

21,0

***