Điểm chuẩn 2013:Trường Đại học An ninh nhân dân

Điểm chuẩn 2013:Trường Đại học An ninh nhân dân,Điểm chuẩn đại học năm 2013 trường đại học an ninh nhân dân 2014 2015,Điểm chuẩn đại học an ninh nhân dân năm 2013 nhanh cập nhật 24h liên tục của đại học an ninh nhân dân ở đây, chúng tôi đăng tải công bố xem tra điểm chuẩn đại học năm 2013 từ BGD của trường đh an ninh nhân dân . Tra cứu điểm chuẩn đại học năm 2013 nhanh nhất trường đh an ninh nhân dân ở bên dưới

Điểm chuẩn 2013: Khối các trường Công an nhân dân

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Ngành Nghiêp vụ Cảnh sát:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam – 26,5 điểm, Nữ – 27,5 điểm.

Nam – 21,0 điểm, Nữ - 25,0 điểm.

Nam – 22,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1

Nam – 23,0 điểm, Nữ – 30,0 điểm.


 Học viện An ninh Nhân dân

Ngành Nghiêp vụ An ninh:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam – 25,5 điểm, Nữ – 27,0 điểm

Nam – 22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,5 điểm.

Nam - 21,5 điểm, Nữ - 24,5 điểm.

Ngành Luât

Khối A

Khối C

Khối D1

Nam – 24,5 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Nam - 23,0 điểm, Nữ – 25,5 điểm.

Nam - 22,5 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Ngành Công nghêp thông tin:

Khối A

Khối A1

Nam – 25,5 điểm, Nữ – 26,5 điểm.

Nam - 21,5 điểm, Nữ - 25,0 điểm.

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước:

Khối C

Khối D1

Nam - 23,0 điểm, Nữ - 27,0 điểm.

Nam - 22,0 điểm, Nữ - 26,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh:

Khối D1

Nam – 23,5 điểm, Nữ - 33,0 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Trung:

Khối D1

Nam - 25,0 điểm, Nữ - 30,0 điểm.


 Trường Đại học An ninh nhân dân

Ngành Nghiêp vụ An ninh:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam – 22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Nam – 20,5 điểm, Nữ - 24,0 điểm.

Nam – 19,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Nam – 19,5 điểm, Nữ – 23,5 điểm.

 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Ngành Nghiep vụ Cảnh sát:

Khối A

Khối A1

Khối C

Khối D1

Nam – 24,0 điểm, Nữ – 26,0 điểm.

Nam – 22,0 điểm, Nữ - 24,0 điểm.

Nam - 21,0 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

Nam – 21,5 điểm, Nữ – 24,0 điểm.

 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Phía Bắc

Phía Nam

Nam – 22,5 điểm, Nữ – 24,5 điểm.

Nam – 20,5 điểm, Nữ – 22,5 điểm

Điểm chuẩn của thí sinh dự thi vào hệ dân sự

Phía Bắc,

Phía Nam

15,0 điểm

15,0 điểm

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Phía Bắc: Khối A

Phía Bắc: Khối A1

Phía Nam: Khối A

Phía Nam: Khối A1

Nam – 22,5 điểm, Nữ – 25,0 điểm.

Nam - 19,0 điểm, Nữ – 22,5 điểm.

Nam -18,5 điểm, Nữ – 22,5 điểm,

Nam – 15,0 điểm, Nữ – 21,5 điểm.


  • 16/07/2013 12:00
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét