TP. Hà Nội

Khoa Y - Dược (ĐHQG Hà Nội)

Khoa Y Dược, ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 1507/QĐ-TCCB của Giám đốc ĐHQGHN.

Khoa Y Dược là đơn vị đào tạo trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Khoa Y - Dược (ĐHQG Hà Nội)

Khoa Y - Dược (ĐHQG Hà Nội)

Địa chỉ: 144Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (04) 85876452 - Fax: (04) 85876451
Ký hiệu trường: QHY

Địa chỉ: 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà NộiKý hiệu trường: QHYChỉ  tiêu tuyển sinh năm 2013: 88Điểm chuẩn:Tỷ lệ chọi:

khoa-yduoc-dhqg-HanoiKhoa Y Dược ĐHQG Hà Nội - Điểm trúng tuyển theo ngành học.- SV trúng tuyển có cơ hội học tập để trở thành các bác sĩ đa khoa, dược sĩ có kiến thức khoa học cơ bản vững chắc, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ giỏi (được hỗ trợ học tập để đạt trình độ tiếng Anh IELTS 5.0), có khả năng nghiên cứu khoa học và tiếp cận được với những tiến bộ của khoa học y dược hiện đại.

Khoa Y Dược có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

Chức năng

Đào tạo đại học, sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về lĩnh vực y, dược; nghiên cứu khoa học - công nghệ, phục vụ đào tạo và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng chất lượng cao đạt chuẩn khu vực, trong đó có bộ phận đạt trình độ quốc tế.

Nhiệm vụ

a) Đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực chuyên môn y, dược đạt chuẩn chất lượng khu vực;

b) Nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực y học, dược học, khoa học sức khỏe, công nghệ và kỹ thuật y học…; tham gia tư vấn các vấn đề chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển khoa học sức khỏe phục vụ quản lý, kết hợp chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học - công nghệ;

c) Kết hợp đào tạo với thực hành, khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;

d) Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trao đổi khoa học và chuyển giao công nghệ; phát triển các mối quan hệ với cộng đồng, với các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở địa phương và trên phạm vi cả nước;

đ) Xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHQGHN giao phù hợp lĩnh vực chuyên môn.