Liên thông trung cấp,cao đẳng, nghề lên đại học chính quy 2014

Liên thông trung cấp,cao đẳng,  lên đại học chính quy 2014,Liên thông cao đẳng lên đại học chính quy 2014,Quy định mới về đào tạo liên thông đại học và cao đẳng 2014,Liên thông ngành kế toán doanh nghiệp 2014 hệ chính quyDanh sách những cơ sở được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp CĐ  lên trình độ CĐ và ĐH

Liên thông TC nghề, CĐ nghề lên ĐH kinh doanh và công nghệ hà nội năm 2014

Liên thông TC nghề, CĐ nghề lên ĐH kinh doanh và công nghệ hà nội năm 2014

Liên thông TC nghề, CĐ nghề lên ĐH kinh doanh và công nghệ hà nội năm 2014
 Liên thông ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2014

TS liên thông ĐH Kinh doanh & Công Nghệ HN

Trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương (Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) làm Hiệu trưởng. Do mở rộng mục tiêu đào tạo sang lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội kể từ tháng 5 năm 2006.

   

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

( Hệ Trung cấp, Cao đẳng liên thông lên Đại học chính quy 2014)

I. CÁC NGÀNH LIÊN THÔNG:

1. Kế toán,

2. Tài chính - Ngân hàng

3. Công nghệ thông tin,

4. Thương mại,

5. Quản trị kinh doanh

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

 Những người đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp hoặc Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp có nhu cầu học lên trình độ  Đại Học 

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

điều kiện dự thi: Áp dụng thông tư 55/1012/TT-BGDĐT

1. Liên thông từ Trung cấp lên Đại học.

2. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học 

3. Liên thông từ Trung cấp nghề lên Đại học.

4. Liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học 

IV.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI:

1. Phiếu tuyển sinh: Sinh viên phải ghi đầy đủ, chính xác các thông tin trong phiếu, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, xác nhận của nơi cư trú.

2. Bằng tốt nghiệp (photo) và bảng điểm (photo).

3. Ảnh 4 x 6 cm (3 ảnh, ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở phía sau mỗi ảnh).

V. CÁC MÔN ÔN THI VÀ THI TUYỂN:

1. Liên thông Trung cấp lên Đại học (3 môn):

• Ngành kế toán:                                         

- Kinh tế Mác Lênin

          - Thực hành Nghiệp vụ kế toán

          - Kế toán doanh nghiệp                                

• Ngành tài chính ngân hàng:

- Kinh tế Mác Lênin 

- Thực hành Nghiệp vụ Ngân hàng

- Tài chính doanh nghiệp

• Ngành công nghệ thông tin:   

          - Kinh tế Mác Lênin                                       

          - Ngôn ngữ lập trình Passcal                       

          - Quản trị cơ sở dữ liệu                               

• Ngành thương mại:

          - Kinh tế Mác Lênin                       

          - Ngoại thương

          - Marketting

• Ngành quản trị kinh doanh:

- Kinh tế Mác Lênin                       

- Khoa học quản lí

- Tổ chức bộ máy quản lí

 2. Liên thông Cao đẳng lên Đại học (2 môn):

• Ngành kế toán:                                         

          - Kinh tế Mác Lênin                    

          - Kế toán doanh nghiệp         

• Ngành tài chính ngân hàng:

          - Kinh tế Mác Lênin    

          - Tài chính doanh nghiệp

• Ngành công nghệ thông tin:                      

- Kinh tế Mác Lênin                     

          - Lập trình C                                

• Ngành thương mại:

- Kinh tế Mác Lênin 

          - Marketting

• Ngành quản trị kinh doanh:

-   Kinh tế Mác Lênin                        

-   Khoa học quản lý

 VI. THỜI GIAN:

 - Nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/02/2014

- Ôn thi dự kiến:

-  Thi tuyển dự kiến:   cuối tháng 03/2014

-      lệ phí hồ sơ : 50.000k

-      lệ phí ôn và thi :

- NHẬN TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP BẮNG NGHỀ,TỐT NGHIỆP BẰNG TRUNG BINH, TRÁI NGÀNH ->ĐƯỢC THI NGAY

VII. ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ: Trung Tâm Quản Trị Công Nghê
Tư vấn tuyển sinh : 04.62 933 208- 0982 333 219 - 0974 459 158
Phòng Quản lý Đào tạo tại 83 Triều Khúc - Thanh Xuân - hà Nội
Tư vấn tuyển sinh : 04.232 560889 - 0942 000 645