TP. Hà Nội

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây:Mã trường đại học cao đẳng năm 2013: Xem chi tiết mã tuyển sinh các trường đại học cao đẳng được áp dụng trong kỳ tuyển sinh 2013.

 TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013

                               TRỰC TUYẾN 2013                               

KÝ HIỆU TRƯỜNG: D20  - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.120

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Chăn nuôi

C620105

A,B

50

Khoa học cây trồng

C620110

A,B

40

Kinh doanh nông nghiê%3ḅp

C620114

A,A1,D1

50

Quản lí đất đai

C850103

A,A1,B

90

Công nghệ thực phẩm

C540102

A,B

80

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1,D1

40

Kế toán

C340301

A,A1,D1

180

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

80

Tiếng Anh

C220201

D1

40

Dịch vụ thú y

C640201

A,B

60

Bảo vệ thực vật

C620112

A,B

40

Lâm nghiệp

C620201

A,B

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

40

Công nghệ kĩ thuật nhiệt

C510206

A,A1

40

Công nghệ sau thu hoạch

C540104

A,B

40

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

80

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A,A1

40

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1

50

Công nghệ sinh học

C420201

A,B

40

 - Vùng tuyển sinh: thí sinh có hô%3ḅ khẩu thường trú từ Hà Tĩnh trở ra.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh học tại trường được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của nhà nước. Ngoài ra còn có học bổng đặc biê%3ḅt khuyến khích cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tâ%3ḅp và những sinh viên nghèo vượt khó.

- Trường có khu ký túc xá sinh viên với điều kiê%3ḅn phục vụ tốt đáp ứng cho mọi sinh viên có nhu cầu.

          Năm 1970- Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình được tnh lập theo QĐ số 138-TTg ngày 17/08/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhSơn Bình.

          Năm 1977- Trường Cao đẳng Kỹ thuậtSơn Bình được tnh lập theo QĐ số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình sau khi hợp nhất 2 tỉnhTây và Hoà Bình tnh tỉnhSơn Bình được hơn 1 năm. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhSơn Bình.

          Năm 1992- Trường Cao đẳng Kỹ thuậtTây tiếp nhận trường Trung học Nông nghiệpSơn Bình sáp nhập vào theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 17/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnhTây.

          Năm 2003- Trường Cao đẳng Cộng đồng Tây được tnh lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuậtTây với trường CĐCĐTây (tnh lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhTây.

          Năm 2009- Trường Cao đẳng Cộng đồng Tây trực thuộc Ủy ban nhân dân tnh phốNội theo QĐ số 3332/QĐ- UBND ngày 06/07/2009 của Ủy ban nhân dân tnh phốNội về việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Tây sau 1 năm Thủ đôNội mở rộng địa giớinh chính. ( tỉnhTây sáp nhập vào thủ đôNội).

          Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng tnh, sự phát triển của n trường đã trải qua những bước thăng trầm với biết bao khó khăn, vất vả, nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức n trường cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan ban ngành từ trung ương đến tỉnh, tnh phố; sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và địa phương nơi trường đóng. N trường ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống giáo dục - đào tạo, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Tây