Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

 Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội theo QĐ số 3332/QĐ- UBND ngày 06/07/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây sau 1 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. ( tỉnh Hà Tây sáp nhập vào thủ đô Hà Nội).

Năm 1970- Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình được thành lập theo QĐ số 138-TTg ngày 17/08/1970 của Thủ tướng Chính phủ. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình.
          Năm 1977- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Sơn Bình được thành lập theo QĐ số 278/CP ngày 10/10/1977 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở chuyển từ Lớp ĐH vừa học vừa làm đặt tại trường TNLĐ-XHCN Hoà Bình sau khi hợp nhất 2 tỉnh Hà Tây và Hoà Bình thành tỉnh Hà Sơn Bình được hơn 1 năm. Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình.
          Năm 1992- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây tiếp nhận trường Trung học Nông nghiệp Hà Sơn Bình sáp nhập vào theo QĐ số 105/QĐ-UB ngày 17/04/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.
          Năm 2003- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây được thành lập theo Quyết định số 5345/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 3/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Kỹ thuật Hà Tây với trường CĐCĐ Hà Tây (thành lập theo QĐ số 3632/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 30/08/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây.
 Qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, sự phát triển của nhà trường đã trải qua những bước thăng trầm với biết bao khó khăn, vất vả, nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường cùng với sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan ban ngành từ trung ương đến tỉnh, thành phố; sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị và địa phương nơi trường đóng. Nhà trường ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống giáo dục - đào tạo, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao cho yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực.
Xây dựng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây trở thành trường trọng điểm và có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp có hiệu quả góp phần vào sụ nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội và khu vực.
Mục tiêu cụ thể:
Phát triển các chương trình đào tạo đa dạng về ngành nghề, trình độ và lĩnh vực đào tạo với các hình thức đào tạo mềm dẻo, linh hoạt. Từng bước tiếp cận với các chương trình đào tạo tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới đáp ứng yêu cầu đa dạng của xã hội, của các doanh nghiệp và của người học.
Tăng cường phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý nhà trường đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có trình độ chuyên môn cao, có nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có năng lực quản lý giỏi.
Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng hiện đại, có môi trường giáo dục hấp dẫn thân thiện với thiên nhiên và môi trường.
Đẩy mạnh và coi trọng sự hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế một cách toàn diện, hiệu quả cao.

  • 10/03/2013 12:00
  • tuyensinhdaihoc.edu.vn
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét