Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CYK   -TỔNG CHỈ TIÊU: 800

 

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

800

- Điều dưỡng

C720501

B

- Kĩ thuật y học

C720330

B

- Xét nghiệm Y học

C720332

B

- Dược

C900107

B

- Hộ sinh

C720502

B

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

- Ngành Kĩ thuật Y học không tuyển thí sinh nữ.

- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2012 của các thí sinh đã dự thi khối B theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

Lưu ý: Nhà trường sẽ căn cứ vào những thông tin trong bản đăng ký tuyển sinh trực tuyến của học sinh để xét tuyển và gửi giâý báo nhập học cho học sinh theo đường bưu điện nếu học sinh trúng tuyển. Khi nhập học yêu cầu học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu quy định. Nếu những thông tin trong bản đăng ký trực tuyến đúng với hồ sơ gốc, học sinh sẽ được nhập học.  

  • 25/08/2011 02:06