Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội cơ sở Mễ Đình

Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội cơ sở Mễ Đình:Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 02/7/2003; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 và Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, tiền thân là trường Trung cấp Công nghệ Quản trị Kinh doanh Lê Quý Đôn. Trường nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân,  trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Tuyển sinh đào tạo Tiếng Anh, Tiếng Nhật 3 tháng, 6 tháng cấp chứng nhận:
- Đối tượng tuyển sinh: Tất cả các học viên có nhu cầu.
- Trình độ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp.
- Thời gian học: Các buổi tối trong tuần theo nhu cầu của người học
II. PHỐI HỢP TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VỚI CÁC TRƯỞNG:
1. Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Đào tạo các ngành: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Đặc biệt….
a. Hệ cao đẳng:
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 3 năm
+ Người có bằng tốt nghiệp TCCN cùng ngành dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng, thời gian đào tạo 1,5 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
+ Đối với HS THPT thi các môn: Văn, Toán, Đọc kể diễn cảm và Hát.
+ Đối với người có bằng tốt nghiệp TCCN thi: Văn, Tâm lí Giáo dục, Đọc kể diễn cảm
b. Hệ trung cấp (ngành Sư phạm Mầm non):
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 2 năm
+ Đã tốt nghiệp THCS , thời gian đào tạo 3 năm
+ Người có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp (ngành khác) trở lên, thời gian đào tạo 1.5 năm
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
+ Đối với HS THPT: Xét điểm môn Văn trong học bạ lớp 12 và thi Đọc kể diễn cảm và Hát.
+ Đối với HS THCS: Xét điểm môn Văn trong học bạ lớp 9 và thi Đọc kể diễn cảm và Hát.
+ Đối với người có bằng tốt nghiệp TCCN thi: Đọc kể diễn cảm
2. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đào tạo ngành: Giáo dục Mầm non
Hệ đại học vừa làm vừa học:
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp TCCN cùng ngành, thời gian đào tạo 2,5 năm.
+ Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành, thời gian đào tạo 1,5 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 3 môn: Toán, Văn, Tiếng Anh
3. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đào tạo ngành: Giáo dục Mầm non
Hệ đại học vừa làm vừa học:
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp TCCN cùng ngành, thời gian đào tạo 2,5 năm.
+ Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành, thời gian đào tạo 1,5 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 3 môn: Toán, Văn, Năng khiếu
4. Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
a. Hệ cao đẳng: Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
             +  Tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 3 năm.
+  Tốt nghiệp TCCN cùng ngành, thời gian đào tạo 1,5 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
+ Ngành Giáo dục Mầm non: Toán, Văn, Năng khiếu
+ Giáo dục Tiểu học: Toán, Văn, Anh
b. Hệ trung cấp: Ngành Sư  phạm Mầm non, Sư phạm Tiểu học
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 2 năm.
+ Người có bằng tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp (ngành khác) trở lên, thời gian đào tạo 1,5 năm
- Hình thức tuyển sinh:
+ Ngành Sư  phạm Mầm non : Xét môn Văn học bạ lớp 12 và Thi môn năng khiếu (Đọc kể diễn cảm và Hát)
+ Ngành Sư phạm Tiểu học: Xét tuyển 2 môn Văn, Toán học bạ lớp 12
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển các môn: Văn, Sử, Địa
5.  Trường Đại học Luật Hà Nội, đào tạo ngành: Pháp luật
Hệ đại học vừa làm vừa học
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), đào tạo 4,5 năm
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển các môn: Văn, Sử, Địa
6. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đào tạo các ngành: Kế toán, Quản trị Kinh doanh
Hệ đại học vừa làm vừa học
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 4 năm.
+ Tốt nghiệp TCCN cùng ngành, thời gian đào tạo 2,5 năm.
+ Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành, thời gian đào tạo 1,5 năm.
+ Tốt nghiệp đại học các ngành khác, thời gian đào tạo 2,5 năm
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
* Ngành Kế toán:
+ Tốt nghiệp THPT thi các môn: Toán, Lý, Hóa
+ Tốt nghiệp TCCN, cao đẳng cùng ngành thi các môn: Toán cao cấp, Nguyên lý kế toán, Kiểm toán căn bản
+ Tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành thi các môn: Toán, Tiếng Anh
* Ngành  Quản trị Kinh doanh:
+ Tốt nghiệp THPT thi các môn: Toán, Lý, Hóa
+ Tốt nghiệp TCCN, cao đẳng cùng ngành thi các môn: Toán cao cấp, Quản trị học, Quản trị Kinh doanh
+ Tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành thi các môn: Toán, Tiếng Anh
7. Trường Đại học Thương Mại, đào tạo ngành Kế toán
Hệ đại học vừa làm vừa học
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 4 năm.
+ Tốt nghiệp TCCN cùng ngành, thời gian đào tạo 2,5 năm.
+ Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành, thời gian đào tạo 1,5 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
+ Tốt nghiệp THPT thi các môn: Toán, Lý, Hóa
+ Tốt nghiệp TCCN cùng ngành thi các môn: Toán, Hóa, Nguyên lý kế toán
+ Tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành thi các môn: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính
8. Trường Cao đẳng Xây dựng Số 1, đào tạo các ngành: Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng, Quản lý Xây dựng
Hệ cao đẳng:
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
             + Tốt nghiệp THPT, thời gian đào tạo 3 năm.
+ Tốt nghiệp TCCN ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình Xây dựng, thời gian đào tạo: 1,5 năm.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển
+ Thi các môn: Toán, Lý, Hóa
9.  Trường Trung Cấp Y tế Hà Nội, đào tạo các ngành: Y sỹ đa khoa, Điều dưỡng đa khoa, Dược sỹ trung cấp
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 2 năm.
+ Tốt nghiệp Trung cấp các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Nha khoa, Kỹ thuật hình ảnh Y học, thời gian đào tạo 12 tháng
- Hình thức tuyển sinh:
+ Tốt nghiệp THPT xét tuyển 3 môn: Toán, Sinh, Hóa
+ Tốt nghiệp trung cấp các ngành: Điều dưỡng, Hộ sinh, Nha khoa, Kỹ thuật hình ảnh Y học… : Xét Bảng điểm TCCN
10.  Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ Hà Nội, đào tạo ngành Sư phạm Mầm non
- Đối tượng và thời gian đào tạo:
+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 2 năm.
+ Tốt nghiệp trung cấp (các ngành khác) trở lên, thời gian đào tạo 12 tháng
- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
+ Tốt nghiệp THPT xét tuyển 2 môn: Toán, Văn
+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên xét Bảng điểm kèm văn Bằng
I. TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG:
1. Các ngành tuyển sinh, đào tạo: 
- Ngành Pháp luật:                        Mã:   42380101
- Ngành Tiếng Nhật:                     Mã    42220207
- Ngành Tiếng Anh:                       Mã:   42220201
- Ngành Kế toán DN:                    Mã:   42340303
- Ngành CNTT:                             Mã:   42480206
- Ngành Chăn nuôi Thú y:            Mã:   42620106
- Nuôi trồng Thủy sản:                 Mã:   42620301
2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo:
- Tốt nghiệp THPT                                     Đào tạo 20 tháng;
- Hoàn thành chương trình lớp 12               Đào tạo 23 tháng;
- Tốt nghiệp THCS                                     Đào tạo 30 tháng;
- Người tốt nghiệp từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp (ngành khác) trở lên Đào tạo 13 tháng.
3. Hình thức tuyển sinh và đào tạo: Xét tuyển.
- Ngành Kế toán, Công nghệ Thông tin xét tuyển 2 môn: Toán, Lý;
- Ngành Chăn nuôi Thú y, Nuôi trồng Thủy sản xét tuyển 2 môn: Toán, Sinh;
- Ngành Pháp luật xét tuyển 2 môn: Toán, Văn;
- Tiếng Anh, Tiếng Nhật xét tuyển 2 môn: Văn, Ngoại ngữ.
- Tốt nghiệp TC trở lên: Xét Bảng điểm kèm văn Bằng
Học tập trung từ thứ 2 đến thứ 6; Học vào các buổi tối trong tuần hoặc học vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
Địa điểm học tại Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, địa chỉ Số 40 ngõ 20 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 043.7965.142 - 0974 459 158 - 0912.375.118
TRƯỜNG TRUNG CẤP CỘNG ĐỘNG HÀ NỘI(Trung tâm Đào tạo Hướng nghiệp Cộng đồng)
Địa chỉ: Khu Đào Tạo Mỹ Đình, Phòng 102 nhà B, số 5 đường Mỹ Đình, Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội (sau bến xe Mỹ Đình)
Điện thoại:  * 0439906288 - 0942 000 645
Địa chỉ học tập tại Trung Cấp Cộng Đồng Hà Nội
VPTS: số 83 phố triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: (04) 668 097 08 - 0966 211 915

  • 15/11/2013 12:00