Khóa học Đào tạo

Tuyển dụng công chức của sở nội vụ Hà Nội

Tuyển dụng công chức của sở nội vụ Hà NộiThông báo tuyển dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2012- 2013, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 1524/TB-SNV về việc thông báo tuyển dụng thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội - năm 2012,Thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận, huyện, thị xã năm 2012- 2013.

Thông báo danh sách hồ sơ công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2012
Qua tổng hợp, rà soát và thẩm định hồ sơ công chức của các cơ quan, đơn vị đã đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương
 đương năm 2012 (có kèm theo hồ sơ), Sở Nội vụ thông báo danh sách hồ sơ công chức dự thi (đợt rà soát lần cuối) như sau:

1. Công chức có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

          Cơ quan, đơn vị thông báo công khai danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2012 theo nguyên tắc cạnh tranh, do Thành phố tổ chức (có kèm theo danh sách chi tiết).

            2. Công chức có hồ sơ phải bổ sung đúng, đầy đủ theo yêu cầu

            a) Công chức hiện nay đang theo học lớp bồi dưỡng chứng chỉ QLNN chương trình chuyên viên hoặc chuyên ngành dự thi; đề nghị công chức bổ sung xác nhận của nhà Trường đang theo học và bản cam kết nộp chứng chỉ (bản sao có công chứng) trước ngày tổ chức thi(có kèm theo danh sách chi tiết);

            b) Công chức có hồ sơ còn thiếu các quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm vào ngạch, quyết định điều động, quyết định tiếp nhận… đúng thẩm quyền theo quy định; đề nghị công chức nộp bổ sung về Sở Nội vụ (bản sao có công chứng - nếu có) trước ngày 13/11/2012(có kèm theo danh sách chi tiết);

            c) Công chức hiện nay vẫn đang giữ ở ngạch viên chức, ngạch công chức nhưng chưa phù hợp với vị trí đang làm việc hoặc không phù hợp với ngạch đăng ký dự thi nâng ngạch; Cơ quan, đơn vị có văn bản gửi Sở Nội vụ (qua phòng QLSN, phòng XDCQ) đề nghị xếp lại ngạch tương đương để đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi theo quy định trước ngày 13/11/2012 (có kèm theo danh sách chi tiết).

3. Công chức có hồ sơ bị loại; lý do chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

Cơ quan, đơn vị thông báo công khai danh sách đến từng công chức có hồ sơ bị loại, lý do: chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đến nhận lại hồ sơ đã nộp tại Phòng ĐTBDTD Sở Nội vụ (có kèm theo danh sách chi tiết, lý do hồ sơ bị loại).

            4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị

Cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát lại các tiêu chí thông tin về công chức thuộc đơn vị (có danh sách chi tiết kèm theo) và thông báo công khai đến từng công chức biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) hoặc nếu có thắc mắc chuyển về phòng ĐTBDTD Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 13/11/2012. Nếu cơ quan, đơn vị hoặc công chức không hoàn thiện, bổ sung hồ sơ dự thi đầy đủ, kịp thời gian thì hồ sơ công chức đó coi như không có nhu cầu, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch./.   

Căn cứ đề nghị của quận, huyện, thị xã về việc tổ chức chấm phúc khảo bài thực hành soạn giáo án đối với giáo viên và bài viết thực hành đối với nhân viên, sau khi thống nhất với sở Giáo dục và Đào tạo, sở Nội vụ điều chỉnh bổ sung tiến độ tổ chức tuyển dụng viên chức tại văn bản số 1199a/HD-LS: NV-GD&ĐT ngày  10  tháng 7 năm 2012  về việc  Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2012 như sau:

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Cơ quan, cá nhân phụ trách

11

Ngày 05/09/2012.

Thông báo kết quả xét tuyển đặc cách, kết quả điểm xét tuyển.

Ban sát hạch, HĐTD.

12

Từ ngày 05/09/2012 đến 18/09/2012

Nhận và giải quyết đơn phúc khảo bài viết, bài soạn giáo án; khiếu nại của thí sinh về điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm sát hạch, chế độ ­ưu tiên hoặc các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng (nếu có).

HĐTD các đơn vị.

13

Từ ngày 19/09/2012 đến 24/09/2012

Chấm phúc khảo, duyệt kết quả tuyển dụng; trình UBND quận, huyện, thị xã Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

HĐTD, UBND quận, huyện, thị xã.

14

Từ ngày 25/09/2012 đến 22/10/2012

Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển, hướng dẫn Hiệu trưởng các đơn vị hợp đồng làm việc với các thí sinh trúng tuyển; báo cáo kết quả tuyển dụng về sở Nội vụ, sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND quận, huyện, thị xã.

15

Sau khi hoàn thiện tuyển dụng

L­ưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

Phòng Nội vụ các đơn vị

Đề nghị HĐTD quận, huyện, thị xã thông báo công khai để tổ chức thực hiện thống nhất toàn Thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Hội đồng tuyển dụng báo cáo về sở Nội vụ để xem xét, giải quyết./.


Danh sách chi tiết xem văn bản kèm theo.

 
File gửi kèm:
snv-2124-2012-01_signed.pdf