Audio Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội giới thiệu

Đại học Giao thông vận tải hướng tới mô hình đại học đa ngành về kỹ thuật, công nghệ và kinh tế. Trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành GTVT và đất nước. Trường trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín về GTVT và một số lĩnh vực khác, có đẳng cấp trong khu vực và hội nhập Quốc tế. ĐH GTVT phấn đấu để xứng đáng là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Đội ngũ cán bộ Tổng số cán bộ, viên chức của Nhà trường hiện có 1120 người. Trong đó có: 827 Giảng viên với 91 Giáo sư và Phó Giáo sư, 202 Tiến sĩ và Tiến sĩ khoa học, 489 Thạc sĩ.Đây là đội ngũ cán bộ uy tín, nhiều kinh nghiệm, trong công tác đào tạo nghiệp vụ và quản lý, nghiên cứu khoa học công nghệ về Giao thông vận tải.

Cơ sở vật chất Trường nằm trên một khu đất rộng với diện tích 216.901 m² với hơn 300 phòng học lớn, 108 PTN khoa và các bộ môn với đầy đủ các trang thiết bị, máy tính có kết nối internet.

Một số phòng thí nghiệm tiêu biểu hiện nay:

Phòng thí nghiệm điện tử Phòng thí nghiệm cơ khí

Phòng thí nghiệm công trình Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu xây dựng

Phòng thí nghiệm trung tâm đào tạo thực hành và chuyển giao công nghệ

Phòng thí nghiệm bộ môn công nghệ giao thông

Phòng thí nghiệm bộ môn trắc địa

Phòng thí nghiệm bộ môn địa kỹ thuật

Phòng thí nghiệm bộ môn cơ khí ô tô

Phòng thí nghiệm bộ môn thủy lực – thủy văn

Phòng thí nghiệm sức bền vật liệu

Phòng thí nghiệm tự động hóa điều khiển giao thông

Phòng thí nghiệm bộ môn hóa

Phòng thí nghiệm bộ môn vật lý

Phòng thí nghiệm bộ môn kỹ thuật thông tin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *