Bộ Tài chính tuyển dụng công chức (thi tuyển)

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 92/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

>> Tuyển dụng, bố trí đội viên Đề án 500 trí thức trẻ xong trước 31/12/2025

>> TPHCM: Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường

Mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Số TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Tuyển dụng (gồm thi tuyển, xét tuyển)

– Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

500.000

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

400.000

– Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

300.000

II

Dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

1

Nâng ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I

– Dưới 50 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.400.000

– Từ 50 đến dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

1.300.000

– Từ 100 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

1.200.000

2

Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV

– Dưới 100 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

700.000

– Từ 100 đến dưới 500 thí sinh

Đồng/thí sinh/lần

600.000

– Từ 500 thí sinh trở lên

Đồng/thí sinh/lần

500.000

III

Phúc khảo thi tuyển dụng; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đồng/bài thi

150.000

Phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức 

Theo đó, quy định mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức như sau:

So với hiện hành, mức thu phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức không thay đổi, nhưng có bổ sung mức thu phí trường hợp thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng IV.Thông tư 92/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2021 và thay thế Thông tư 228/2016/TT-BTC.mot.gov

Thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-BTC ngày 21/10/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cơ quan Bộ Tài chính năm 2022. Theo đó, Bộ Tài chính tuyển dụng 117 chỉ tiêu công chức năm 2022 ở các vị trí văn thư viên, lưu trữ viên, cán sự hành chính.

Về văn bằng chuyên môn vị trí chuyên viên: Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành, chuyên ngành đào tạo (ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm) phù hợp với yêu cầu theo từng vị trí tuyển dụng.

Bộ Tài chính tuyển dụng công chức Cơ quan Bộ Tài chính nay.

Vị trí văn thư viên: Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc các ngành, chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ.

Vị trí lưu trữ viên: Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học ngành lưu trữ. Trường hợp tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp, hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành lưu trữ.

Vị trí cán sự hành chính: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các ngành, chuyên ngành đào tạo (ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm) phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Về trình độ tin học, có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Về trình độ ngoại ngữ, với vị trí chuyên viên: yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ IELTS 5.5 (tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển.

Riêng thí sinh dự tuyển vào các vị trí chuyên viên của 3 đơn vị: Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Vụ Hợp tác quốc tế và Ban Quản lý dự án ODA: yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ IELTS 6.5 (tương đương bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam).

Vị trí lưu trữ viên (Văn phòng bộ): yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Vị trí cán sự hành chính (của Vụ Hợp tác quốc tế) yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 1 vị trí của 1 đơn vị. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 25/11/2022.

Chi tiết về thông báo tuyển dụng công chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2022 xem tại đây./.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, người dự tuyển nộp hồ sơ tại Phòng 816 (Tầng 8) Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính: Người dự tuyển gửi hồ sơ về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội và ghi rõ hồ sơ dự tuyển thi công chức cơ quan Bộ Tài chính năm 2022 (tính thời gian theo dấu bưu điện ngày gửi hồ sơ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *