Các trường Cao đẳng khu vực miền Nam

  1. VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

BÌNH PHƯỚC

– Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

– Trường Cao đẳng Bình Phước

– Trường Cao đẳng Y tế Bình Phước

TÂY NINH

– Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

BÌNH DƯƠNG

– Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông Lâm Nam Bộ

– Trường Cao đẳng Đường sắt – Phân hiệu phía Nam

– Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương

– Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thiết bị y tế Miền Nam

– Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore

– Trường Cao đẳng nghề số 22

ĐỒNG NAI

 Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi

 Trường Cao đẳng nghề số 8

– Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA-2

– Trường Cao đẳng Thống kê II

– Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai

– Trường Cao đẳng  Công nghệ cao Đồng Nai

– Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

– Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị SONADEZI

– Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

– Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc

BÀ RỊA – VŨNG TÀU

– Trường Cao đẳng Quốc tế Tuệ Đức VABIS

– Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

– Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu

– Trường Cao đẳng Dầu Khí

  1. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

LONG AN

– Trường Cao đẳng Công nghệ LADEC

– Trường Cao đẳng nghề Long An

TIỀN GIANG

– Trường Cao đẳng Tiền Giang

– Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

– Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

BẾN TRE

– Trường Cao đẳng Bến Tre

– Trường Cao đẳng Đồng Khởi

TRÀ VINH

– Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

– Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

VĨNH LONG

– Trường Cao đẳng  Vĩnh Long

– Trường Cao đẳng nghề số 9

– Trường Cao đẳng Vĩnh Long

ĐỒNG THÁP

– Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp

– Trường Cao đẳng Cộng đồng đồng Tháp

AN GIANG

– Trường Cao đẳng nghề An Giang

– Trường Cao đẳng Y tế An Giang

KIÊN GIANG

– Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang

– Trường Cao đẳng Kiên Giang

– Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang

CẦN THƠ

– Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

– Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ

– Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

– Trường Cao đẳng Cần Thơ

– Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ

– Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

– Trường Cao đẳng FPT Polytechnic – Cơ sở Cần Thơ

HẬU GIANG

 Trường Cao đẳng Luật miền Nam

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang

SÓC TRĂNG

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

 Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng

BẠC LIÊU

– Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu

– Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu

– Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

CÀ MAU

– Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau

– Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *