Tag Archives: #biên chế giáo viên

Hướng dẫn Luật học Công Nghệ Cao ? Mức phạt Tội phạm công nghệ thế nào?

Tội phạm công nghệ cao là gì?:Theo Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015, tội phạm là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô […]