Tag Archives: cách đọc ngày trong tiếng Hàn

Tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn vb2 đại học về âm nhạc và hội họa

Từ vựng tiếng Hàn chủ đề âm nhạc 보는사람: Người xem 악단: Đội hợp ca 횡적: Tiêu 팀파니: Trống lục lạc 북,드럼: Trống 리백: Đàn violon 3 dây 기0타: Đàn ghi ta 색소폰: Kèo xắc xô 음조,어조: Nốt nhạc 제작자: Nhà soạn nhạc 음악가: Nhạc sĩ 오케스트라: Dàn nhạc 음악회: Hòa nhạc 가국: Giai điệu […]