Tag Archives: chứng chỉ ngoại ngữ

Đăng Ký trực tiếp chứng chỉ Anh văn quốc tế mà học sinh tiểu học nên thi

Chứng chỉ phổ thông quốc tế Edexcel Để đo lường và đánh giá đầu ra của chương trình học tiếng Anh, hoàn toàn không có khái niệm gọi chung chung là “chuẩn quốc tế”, “chuẩn Anh quốc” hay “chuẩn Mỹ”, mà chỉ có những chuẩn rất cụ thể như: Cambridge, Edexcel hay Common Core (Mỹ)… […]