Tag Archives: Đại học Cần Thơ

Đại học Cần Thơ Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa Online

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC THEO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA  Ngành đào tạo ·         Tài chính – Ngân hàng ·         Kế toán ·         Ngôn ngữ Anh ·         Ngôn ngữ Pháp ·         Công nghệ thông tin ·         Bảo vệ thực vật ·         Phát triển nông thôn ·         Quản […]