Tag Archives: Đại học có ngành tiếng Hàn

Điểm chuẩn các ngành học liên quan đến tiếng Hàn Quốc tại một số trường Đại học

Khóa học Đối tượng Nội dung Khóa học cấp 1 Hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Hàn Kiến thức ngôn ngữ: Hướng dẫn lộ trình học, phương pháp học. Bắt đầu với các phần nội dung cơ bản nhất như: Bảng chữ cái, cách ghép chữ, quy tắc đọc – phát âm, cách chào hỏi, […]