Tag Archives: đang rất

Đào tạo gấp VB2 Đại học vì thiếu nhân lực biết tiếng Trung

Doanh nghiệp tại “Ngày hội việc làm doanh nghiệp Đài Loan nay” cho biết nhân lực biết tiếng Trung đang rất thiếu.Sinh viên tìm hiểu thông tin tại Ngày hội.Học Văn Bằng 2 Tiếng Trung trực tuyến Online Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội Học Văn Bằng 2 Tiếng Trung trực […]