Tag Archives: dao tao chinh quy

Danh Mục Khối Ngành Đào tạo CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Trên Toàn Quốc

Giáo dục Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức trên nhiều khía cạnh như yêu cầu về chất lượng từ phía phụ huynh và người học; yêu cầu đáp ứng số lượng của nền dân số trẻ; hay yêu cầu đảm bảo bình đẳng trong cơ hội tiếp cận giáo dục như là một […]