Tag Archives: Đào tạo Đại học Từ xa

Đại Học Mở TP.HCM tuyển sinh ĐH hệ đào tạo từ xa Online

Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa liên tục tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các Trạm đào tạo từ xa , cụ thể như sau: Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có […]