Tag Archives: đào tạo trình độ Đại học

Các trường Đại học khu vực miền Trung & Tây Nguyên

Danh sách thống kê các trường đại học, học viện khu vực miền Trung được cập nhật mới nhất. Hãy click vào từng trường để xem chi tiết thông tin tuyển sinh, các ngành đào tạo, chỉ tiêu cũng như điểm chuẩn năm Nay vào các trường đại học và học viện tại khu vực […]

Danh mục các ngành nghề đào tạo trình độ Đại học

DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) * Nhóm ngành BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG * Nhóm ngành CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG * Nhóm ngành […]