Tag Archives: điểm chuẩn

Điểm chuẩn các ngành học liên quan đến tiếng Hàn Quốc tại một số trường Đại học

Khóa học Đối tượng Nội dung Khóa học cấp 1 Hoàn toàn chưa biết gì về tiếng Hàn Kiến thức ngôn ngữ: Hướng dẫn lộ trình học, phương pháp học. Bắt đầu với các phần nội dung cơ bản nhất như: Bảng chữ cái, cách ghép chữ, quy tắc đọc – phát âm, cách chào hỏi, […]