Tag Archives: điểm IELTS

Định hướng du học thì cần bao nhiêu điểm IELTS?

Bạn có biết khi nhắc đến chủ đề học bổng du học, đa số các bạn học sinh, sinh viên thường nghĩ rằng “học bổng chỉ dành cho học sinh xuất sắc, mình không có cơ hội hoặc không đủ điều kiện xin học bổng”. Điều này không đúng. Trên thực tế, sẽ luôn có […]