Tag Archives: đường Chùa Bộc

Audio Học Viện Ngân Hàng (Việt Nam) giới thiệu

Điểm nổi bật và lợi thế của khoa Ngân hàng và CTĐT Ngân hàng Giảng viên nhiều kinh nghiệm và đươc đào tạo bài bản. Hiện nay, khoa Ngân hàng có đội ngũ bao gồm 6 Phó giáo sư, 31 Tiến sỹ, 17 Nghiên cứu sinh và 4 Thạc sỹ. CTĐT với định hướng ứng […]