Tag Archives: góc khuất

Ngành nhân sự: Công Việc có thật sự an nhàn?

Làm HR rất có uy quyền Nhiều người sẽ nghĩ rằng cứ làm trong bộ phận Nhân sự thì rất “oách xà lách”. Họ sẽ là những người đại diện cho công ty để tuyển chọn, phỏng vấn và đặc biệt là chính họ sẽ quyết định mức lương bạn nhận được là bao nhiêu, […]