Tag Archives: học tiếng đức hiệu quả

Học Văn Bằng 2 đại học ngoại ngữ tiếng đức ở đâu hà nội ?

Sau khi ra trường, các em có thể có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong các lĩnh vực sau đây: Giảng dạy tiếng Đức;HANU TIENG DUC Tại đây Biên, phiên dịch tiếng Đức, công tác biên tập tại các nhà xuất bản; Tham gia các tổ chức phi chính phủ về văn hóa, giáo […]