Tag Archives: hoc tieng han

Hướng dẫn viết thư bằng tiếng Hàn văn bằng 2 đại học ngoại ngữ

Người nhận trong thư tiếng Hàn :Trong tiếng Hàn thì với những người cùng hoặc nhỏ tuổi hơn ta dùng 에게, người lớn tuổi hơn dùng 께, trước tên người thường dùng những từ như 보고 싶은, 사랑하는, 존경하는… Và thường viết theo cấu trúc chung: Tên người nhận; Số nhà + tên phố; Tên […]

Tổng hợp những từ vựng tiếng Hàn vb2 đại học về âm nhạc và hội họa

Từ vựng tiếng Hàn chủ đề âm nhạc 보는사람: Người xem 악단: Đội hợp ca 횡적: Tiêu 팀파니: Trống lục lạc 북,드럼: Trống 리백: Đàn violon 3 dây 기0타: Đàn ghi ta 색소폰: Kèo xắc xô 음조,어조: Nốt nhạc 제작자: Nhà soạn nhạc 음악가: Nhạc sĩ 오케스트라: Dàn nhạc 음악회: Hòa nhạc 가국: Giai điệu […]