Tag Archives: Luật kinh tế (8380107)

ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh sau Đại học Luật kinh tế (8380107)

Trình độ thạc sĩ: ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh sau Đại học Luật kinh tế (8380107) 1. Kỹ thuật môi trường (8520320)(*) 10. Kỹ thuật viễn thông (8520208) (*) 2. Mỹ thuật ứng dụng (8210410) 11. Kỹ thuật điện (8520201) (*) 3. Xã hội học (8310301) (*) 12. Kỹ thuật điều khiển và TĐH (8520216) (*) 4. Quản […]