Tag Archives: National Tsing Hua University

Đại học Luật, ĐHQG HN trao đổi sinh viên tại Đại học Quốc gia Tsing Hua, Đài Loan

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhận được thông báo của Đại học Quốc gia Tsing Hua, Đài Loan về chương trình trao đổi mùa xuân năm NAY. Khoa Luật thông báo tới sinh viên của Khoa về chương trình này như sau: Tên chương trình: Chương trình trao đổi mùa xuân năm NAY. […]