Tag Archives: Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự

ĐH Kinh tế,Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự

Các ngành tuyển sinh và chỉ tiêu dự kiến Stt Ngành, chuyên ngành Mã ngành, chuyên ngành Địa điểm tuyển sinh   Chỉ tiêu  TP.HCM Bến Tre 1 Ngành Kinh tế học 8310101 x 300 2 Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công 831010101 x x 3 Ngành Kinh tế chính trị 8310102 x […]