Tag Archives: quản lý website

Google check Webmaster Tool là gì? Những điều bạn cần biết về Google Webmaster Tool

Webmaster là gì? Website administrator hay còn gọi webmaster là từ thường sử dụng để chỉ người quản trị website hoặc nhà phát triển web. Nhìn chung, trách nhiệm của webmaster là đăng ký, duy trì và quản lý tất cả các yếu tố xảy ra trên website. Và webmaster là người chịu trách nhiệm […]