Tag Archives: sinh viên Khoa Kiến trúc

Men News Đào tạo KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG trên Toàn Quốc

Hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng biệt thự với nội dung hồ sơ nhanh chóng và khoa học được Đào tạo KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG thực hiện một cách dễ dàng.Hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng gồm: Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, Bản chính Giấy phép xây dựng […]