Tag Archives: Sư phạm Hà Nội

Liên thông Ngôn Ngữ Tiếng Anh,ĐH Ngoại Ngữ tại Hà Nội

Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2008-2020” quy định Đề án thực hiện 7 nhiệm vụ quan trọng.Liên thông Đại học Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Sư phạm tại Hà […]